Main content

Als kinderen en jongeren zelf de lijnen uittekenen?

21.05.2015

Hoe kan het parcours van jeugdhulp naar zelfstandigheid beter verlopen? Jongvolwassenen van Cachet doen aanbevelingen vanuit hun ervaringen toen ze op eigen benen verder moesten. Wat vinden kinderen belangrijk in de kinderopvang? Kind en Gezin praatte met kinderen
Kind en Samenleving daagt kinderen uit om wat vaker rond te spoken en hun plek in de publieke ruimte te veroveren.