Main content

6 februari: internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking 

06.02.2019

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) van meisjes is vooral in sommige Afrikaanse landen een traditionele praktijk. Door migratie en vluchtelingenstromen komt het ook in ons land voor. Het is bijzonder schadelijk voor de meisjes, fysiek en voor hun welbevinden. Daarom is de praktijk in België bij wet verboden. Die wet doen naleven is moeilijker. Ouders laten de besnijdenis bijvoorbeeld uitvoeren als ze op vakantie zijn in hun thuisland. Ook dat is bij ons verboden, maar moeilijk te controleren.

GAMS is aanspreekpunt

GAMS België (Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles) en het referentiecentrum vzw INTACT melden al jaren dat er ook in ons land nog altijd vrouwelijke genitale verminking voorkomt bij jonge meisjes.

Wilt u een meisje of een vrouw ondersteunen? Bent u op zoek naar begeleiding voor uzelf? Voelt u de behoefte om met iemand te praten? Als u zich zorgen maakt om de veiligheid van een meisje of vrouw of om uw eigen veiligheid, maar niet weet wat te doen, kan u GAMS België contacteren.

Gams stelt dat in België vrouwelijke genitale verminking meer dan 17.000 vrouwen treft en dat meer dan 8.000 meisjes het risico lopen. Slechts 1.800 meisjes hiervan kregen internationale bescherming.

CGVS volgt erkende minderjarige vluchtelingenmeisjes op

Sinds tien jaar volgt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) minderjarige meisjes die als vluchteling werden erkend op basis van vrees voor VGV. Het Commissariaat wil controleren of deze meisjes intact blijven nadat ze in België werden erkend. De vluchtelingenstatus biedt geen absolute bescherming voor het minderjarige meisje, omdat er, zelfs in België, in Europa, een risico op genitale verminking kan bestaan.

In 2018 liet het CGVS weten dat het op dit ogenblik gaat om 1703 intacte minderjarige meisjes. Het gaat over meer dan dertig verschillende nationaliteiten. 73,69 % van de meisjes hebben de Guineese nationaliteit, gevolgd door Somalië (5,05 % van de meisjes), Djibouti (3,22 %), Ivoorkust (1,70 %) en Mauritanië (1,58 %).

56,98 % van deze intacte meisjes is geboren in België. 40,56 % is geboren in het land van herkomst van hun ouders. Ongeveer 2 % is geboren in een ander land dan België of het land van herkomst van hun ouders.

Europees Instituut voor gendergelijkheid, EIGE

Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) is het Europese kenniscentrum voor gendergelijkheid. EIGE ondersteunt beleidsmakers en alle relevante instellingen in hun inspanningen om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verwezenlijken voor alle Europeanen. Het voorziet hen hiervoor van specifieke expertise en vergelijkbare en betrouwbare gegevens over gendergelijkheid in Europa. 

In een factsheet (599.68 kB) stelt het instituut dat 23 % van de asielzoekende meisjes in België risico loopt op VGV.