Main content

In de kijker

Een bericht komt in kijker omdat het nieuw of interessant is. En natuurlijk ook omdat het gaat over rechten van kinderen en jongeren. Ook signalen vanuit onze klachtenlijn plaatsen we in de kijker.

Kopklanken: in het belang van jonge hoofden 4 maart 2017 KASK

Voelen jongeren zich wel goed in hun vel? Op zaterdag 4 maart 2017 nodigt de Vlaamse Jeugdraad je uit op KOPKLANKEN: een dag vol debat, muziek, gesprek, kunst en inspiratie. Samen ervoor zorgen dat jongeren zich beter in hun vel kunnen voelen of de hulp krijgen die ze verdienen daar draait het om. Een dag in ’t belang van jonge hoofden. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht.

09.02.2017
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vanachter zijn bureau die zijn hand uitsteekt om een ander hand te schudden

Je functie? Je behandelt individuele vragen en klachten. Je werkt daarbij in nauw overleg met je collega-ombudswerkers en met de beleidsmedewerkers van het Kinderrechtencommissariaat. Je verdiept je in het thema welzijn en bouwt een netwerk uit van organisaties en instanties die rond deze thema’s actief zijn. Solliciteer uiterlijk op 28 februari 2017.

06.02.2017
Spelen in zwarte sneeuw. Fragiel manifest tegen kinderarmoede.

Op 9 februari 2017 stelde het Kinderrechtencommissariaat zijn nieuw boek 'Spelen in zwarte sneeuw' voor in het Vlaams Parlement. In dit kwetsbare manifest vragen we aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Phara de Aguirre interviewde kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en modereerde het panelgesprek met deskundigen.

10.02.2017
Meisje in bokaal

Bij het Kinderrechtencommissariaat wordt een Commissie van toezicht opgericht. Deze Commissie is een toezichtsorgaan op alle Vlaamse instellingen waar jongeren verblijven die tijdelijk hun vrijheid ontnomen zijn. Dat werd goedgekeurd op de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement op woensdag 25 januari 2017. Dat is een mijlpaal en betekent een sterkere rechtsbescherming voor jongeren in gesloten opvang, een extra venster gaat open.

25.01.2017
Vlaamse week tegen pesten van 17 tot 24 februari 2017

 Van 17 februari tot 24 februari 2017 is het de 'Week tegen Pesten'. Kies dit jaar samen kleur tegen pesten. Als school, als jeugdbeweging, als jongere, als mens. De boodschap van dit jaar is: ga samen de strijd aan tegen pesten. 

26.01.2017
Rechter en jongere

DCI-België organiseerde op 6 februari 2017 een studiedag over de procedurele rechten van minderjarigen in België. Wat veranderde er aan de procedurele rechten van minderjarigen in de Belgische jeugdbeschermingsprocedure? Komt het Belgische jeugdbeschermingssysteem tegemoet aan de ‘Richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie’ van de Raad van Europa? Wat zijn goede praktijken? Welke uitdagingen en obstakels staan ons te wachten bij de geplande hervormingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming door de gemeenschappen?

09.02.2017
Beeld jongen op spoorweg. Om het thema vluchtelingen kinderen aan te kondigen.

Kinderen die hier vijf jaar verblijven, zouden niet gedwongen terug­gestuurd mogen worden. Gebeurt het toch, dan moet de overheid op elk moment het belang van het kind vooropstellen. België wijst gezinnen met kinderen uit met special flights, sterk bewaakte militaire vluchten, normaal gezien alleen bedoeld voor mensen met een strafblad. De analyse van de verslagen van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie (AIG) en de meldingen bij onze Klachtenlijn tonen duidelijk dat tijdens de kritiekste fase – de gedwongen uitzetting – veel te weinig rekening wordt gehouden met het belang van het kind.

17.01.2017
Volwassen- en kinderhanden.

Op 23 februari 2017 is er de studiedag en boekvoorstelling 'Kinderarmoedebestrijding: ook jouw zaak!'. Leven in armoede is een schending van de rechten van kinderen en de sociale grondrechten van ouders. Via gesprekken, getuigenissen en werkwinkels worden concrete instrumenten aangereikt om kinderarmoede te bestrijden.

23.01.2017
Foto van kapperspoppen

Het VN-Kinderrechtencomité nam de 'General Comment on the implementation of the rights of the child during adolescence' aan op 6 december 2016. Het VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt in deze twintigste Algemene Commentaar de verantwoordelijkheden van Staten en maatregelen die nodig zijn om de rechten van kinderen tijdens hun adolescentie te verwezenlijken. Het VN-Comité stelt dat er een andere aanpak nodig is voor adolescenten dan voor jongere kinderen om hun rechten te realiseren. Het benadrukt het belang van een levensloopbenadering.

30.01.2017
Kind op de vlucht

Op 25 januari 2017 stelde de Kinderrechtencoalitie tijdens zijn Slot Open Forum zijn rapport ‘Papieren rechten’ voor. Het gaat over de rechten van kinderen in migratie en is het resultaat van het traject dat de Kinderrechtencoalitie het voorbije jaar aflegde.

31.01.2017

Pagina's